4line catering dietetyczny
Reklama [B1 - IMC
Dyżur eksperta Inspektoratu Pracy - odpowiedzi na pytania.

W dniu 20 września między godziną 11:00 a 13:00 odbył się telefoniczny dyżur podczas, którego na Państwa pytania czekali pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Dyżur dotyczył pracy sezonowej oraz prawa pracy na temat legalności zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi.

Czy w przypadku zawarcia z cudzoziemcem umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej, muszę uzyskać nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń powiatowego urzędu pracy?

W sytuacji zawarcia z cudzoziemcem umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej, nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (art. 88z ust.12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ponadto, zgodnie z przywołanym przepisem, wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

- nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
- nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
- cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Czy obcokrajowiec może wykonywać pracę zarobkową po okresie nie objętym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy?

Zgodnie z art.15zzq ust. 3 tzw. ustawy covidowej, jeżeli w zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy oświadczeniu o powierzeniu pracy, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Czy umowa o pomocy przy zbiorach może być zawarta w formie ustnej?

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Powinna ona jasno określać strony umowy, tj. rolnika oraz pomocnika, miejsce i datę jej zawarcia oraz podpisy stron umowy. Ponadto powinna zawierać postanowienia mówiące o obowiązkach pomocnika rolnika (do jakiego zbioru został on zatrudniony oraz w jakim miejscu i w jakich terminach ma pomagać przy zbiorach), a także o obowiązkach rolnika (przede wszystkim w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego pomocnikowi oraz sposobu jego wypłaty).

Czy w przypadku umowy o pomocy przy zbiorach obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Przy umowie o pomocy przy zbiorach nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa tj. 18,30 zł brutto w roku 2021. Strony ustalają tę stawkę indywidualnie. Strony umowy mogą określić wynagrodzenie należne pomocnikowi w różny sposób, np. poprzez określenie stawki godzinowej, stawki dziennej albo wynagrodzenia za cały okres świadczenia pomocy przy zbiorach. Pomoc przy zbiorach może być świadczona przez jednego pomocnika maksymalnie przez 180 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Z kim można zawrzeć umowę o praktykę absolwencką?

Umowa o praktykę absolwencką może zostać zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a także z osobą posiadającą zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły uznanej za równorzędną polskiemu gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Istotnym obostrzeniem jest wiek przyjmowanego na praktyki absolwenta. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich praktykant w dniu rozpoczęcia umowy nie może mieć ukończonego 30 - tego roku życia. Oznacza to, że umowa o praktykę absolwencką może zostać zawarta wyłącznie z osobą poniżej 30 - tego roku życia.

Czy praktykant z tytułu umowy absolwenckiej podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego?

Praktykant z tytułu umowy absolwenckiej nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego. Jego wynagrodzenie zwolnione jest ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP.

Źródło: PIP/ OIP w Szczecinie

23-09-2021 Redakcja

Dodaj komentarz

MYŚLIBÓRZ Pogoda
R E K L A M A 1
Reklama 1 - GBS Bank
R E K L A M A 2
Reklama 2 - MARAL - Hurtownia BHP / PPOŻ
Reklama IMC
Reklama 3 - IMC
R E K L A M A 4
Reklama 4 - Gryfstone
Reklama 5 - Pomoc drogowa
Reklama 6 - Virtualnetia.com

OGŁOSZENIA

FIRMY

Virtualnetia

Kompleksowa obsługa z zakresu projektowania i tworzenia stron WWW, sklepów internetowych oraz reklamy w sieciach społecznościowy...

eMysliborz.pl

eMysliborz.pl wieści z miasta i okolic

Dom weselny Dworek w Dolinie

"Dworek w dolinie" położony jest u zbocza doliny Parku Kulturowo Krajobrazowego Źródliskowej Doliny Płoni, która stanowi północn...

Reklama 3

SONDA

Czy podoba Ci się portal emysliborz.pl

TAK
NIE
P A R T N E R Z Y

© 2018 eMysliborz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Administrator: Maciej.
Redakcja serwisu EMYSLIBORZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego. Redakcja serwisu nie ponosi również odpowiedzialnośći za treść dodanych ogłoszeń, publikowanych firm oraz reklam.