Reklama [b] - Barlinek Okna Artur Gubała
Gmina Myślibórz ogłasza nabór wniosków do Programu Ciepłe Mieszkanie

Gmina Myślibórz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane będą od 15 września 2023 r. do 29 września 2023 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Każda osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Myślibórz o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120.000 zł.

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Myślibórz.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH:

Wielkość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 120 tys. zł.

 

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, niespełniających wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską

EN 303-5 oraz:
a) zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego, w szczególności:

- pompy ciepła typu powietrze/woda,

- pompy ciepła typu powietrze/powietrze,

- kotła gazowego kondensacyjnnego,

- kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

- ogrzewania elektrycznego,

- instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu,

 

W przypadku spełnienia wymogów określonych powyżej dodatkowo mogą być wykonane:

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Szczegółowe informacje znjdą Państwo na stronie internetowej Gminy Myślibórz: www.mysliborz.pl i www.bip.mysliborz.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Myśliborzu (pok. 114), tel.: 95 747 91 74.

12-09-2023 Redakcja

Dodaj komentarz