Reklama [a] - USŁUGI ELEKTRYCZNE
Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Powiecie Myśliborskim.

Dnia 11 czerwca 2022 roku Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowę z Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania zadania związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (działanie 3.2 Rozwój Sieci Środowiskowe Domy Samopomocy”).

Otrzymana dotacja to 1.095.540,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ D dla 30 osób ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Ośrodek będzie zlokalizowany w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63A.

Głównym celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Myśliborskim jest stworzenie miejsca, w którym otrzymają profesjonalne wsparcie osoby ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które wymagają pomocy do życia  w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej..

Lokalizacja nowego ŚDS znajduje się w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63A. Zarówno budynek przy ul. Gorzowskiej 63A jak i jego lokalizacja zostały wytypowane do stworzenia ŚDS jako miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym, zapewniające bezpieczne korzystanie z obiektu uczestnikom, jak również komfort pracy kadrze zatrudnionej w Domu. Ponadto powstaną nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry.

Całość zadania utworzenia i prowadzenia ŚDS zlecono wybranej w drodze konkursu organizacji z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”.

23-08-2022 Redakcja

Dodaj komentarz