Fotowoltaika
Reklama [b] - Barlinek Okna Artur Gubała
Zapraszamy na spotkania klubu ''Rodzica Zastępczego''.

Od kilku miesięcy na terenie powiatu myśliborskiego realizowany jest projekt „ Akademia Przyszłości".

Projekt ten realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 
W ramach powyższego projektu, na terenie naszego powiatu, w Myśliborzu na ul. Spokojnej 13 ( wejście od tylu budynku ) odbywają się raz w miesiącu spotkania Klubu Rodzica Zastępczego, czyli lokalnej grupy edukacyjno -wspierającej dla rodziców zastępczych i osób zainteresowanych tematem dobra dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej . Spotkania te prowadzone są przez odpowiednio przeszkolone Liderki.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach istnieje możliwość:

- wymiany doświadczeń, informacji i porad,
- integracji z innymi rodzicami zastepczymi z okolicy,
-zdobywania nowej, przydatnej wiedzy,
-uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów,
-skorzystania ze wsparcia specjalistów.

W imieniu osób realizujących powyższy projekt serdecznie zapraszamy wszystkie nasze rodziny zastępcze-zarówno spokrewnione, niezawodowe jaki i zawodowe, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osoby, które myślą o podjęciu się pomocy dzieciom poprzez stworzenie dla nich rodziny zastępczej, do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. W miesiącu grudniu takie spotkanie zaplanowane jest na 30-ego w godzinach 15.00-18.00

W razie pytań prosimy o kontakt z Liderkami: Panią Justyną Prymus oraz panią Aleksandrą Jóźwiak pod numerem telefonu 661 935 517

Źródło: ROPS UMWZ

10-12-2022 Redakcja

Dodaj komentarz